Menüü

Teated

Spordikeskus on suletud alates 12.märtsi kella  17.00 kuni 17.märtsini .

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut ja tuginedes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ § 24 punktile 1 ning Võru Linnavalitsuse otsusele on
 Võru Spordikeskus ja tema hallatavad üksused (Kreutzwaldi 16 spordihoone ja Kubija suusabaas) suletud avaliku teenuse osutamiseks alates 12.03.2020 kell 17.00 kuni 17.03.2020.